Galatasaray’da Prandelli’nin durumu belli oldu!

25 Kasım 2014 - Salı, Saat: 19:49 Spor | 880 kere okundu Galatasaray'da geleceği tartışılan isim Prandelli'nin durumu belli oldu.

İşte detaylar…

maçı sonrası ’i yollayacak Trabzonspor’un ile anlaştığını bize ileten haber kaynağımız önemli bir bilgiyi daha aktardı. ’da ’nin geleceği belli oldu. İddiaya göre Anderlecht maçı sonrası İtalyan teknik adamla yolları ayıracak olan Galatasaray yerine uzun süredir adı geçen Hikmet Karaman’ı getirecek. Ve Karaman ile anlaşıldığını da bildirdi.”

‘Tüm hedefler için bu kadro yeter’
Ka­ra­man’ın oyun­cu ya­pı­sı­nın tüm kul­var­lar­da he­de­fe git­me­yi sağ­la­ya­ca­ğı­nı dü­şün­dü­ğü öğ­re­ni­lir­ken, An­ka­ra­gü­cü’nden öğ­ren­ci­si olan Umut’u da mut­la­ka 11’de gö­rev­len­di­re­ce­ği ve çift for­vet­li dü­zen­le ta­kı­mı oy­na­ta­ca­ğı öğ­re­nil­di. Umut’u sağ çiz­gi­ye ya­kın ve boş­luk­lar­da içe­ri­ye gi­re­bi­le­cek bir po­zis­yon­da oy­nat­ma­yı plan­la­yan Ka­ra­man, böy­le­ce Burak’ı da ve­rim­li ha­le ge­tir­me­yi plan­lı­yor.

Ka­ra­man, ay­rı­ca bel­li oyun­cu­lar­la bi­re­bir gö­rüş­me­ler ya­pa­rak maç içe­ri­sin­de­ki po­zis­yon ve dav­ra­nış­sal ha­ta­lar ko­nu­sun­da top­lan­tı ya­pa­cak. De­ne­yim­li tek­nik adam, bu şek­il­de hem oyun­cu­la­rın bi­rey­sel sa­ğal­tım­la­rı­nı sağ­la­ma­yı hem de ta­kım ru­hu­nu ye­ni­den oluş­tur­ma­yı he­def­li­yor.


Haberin Etiketleri: , , , , , , , , , ,
Google'dan gelen aramalar:

Sponsor Linkler

YorumSosyal Yorum